Aksjer og aksjehandel

Aksjer er eiendeler i et selskap, og ved å kjøpe aksjer kan man tjene penger hvis aksjekursen stiger. Her er alt du trenger å vite for å komme i gang med aksjehandel.

aksjer aksjehandel

Aksjehandel kan læres. Her kan du blant annet lære hvordan det er mulig å handle på en fornuftig måte både når markedet går opp og når det går ned.

19. juli 2024 av Aksjemegler.net / Verdipapirer

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Aksjemarkedet byr på utfordrninger både i oppgangstider og nedgangstider. Det finnes ingen lett-tjente penger i aksjemarkedet, og de fleste som prøver seg som aktive handlere eller daytradere i aksjemarkedet ender faktisk opp med å tape penger.

Aksjehandel i oppgang og nedgang

Det er utfordrende nok å handle aksjer i et oppadgående marked, og ofte er det enda vanskeligere i et marked i nedgang.

  • Stigende markeder kalles for et bull marked.
  • Når markedet faller kalles det bear marked.

Shorting av aksjer eller derivater

Det er en generell oppfatning at det er enda mer utfordrende å handle i et aksjemarked som faller, og det kan nok være riktig. I nedgangstider er det langt mellom vinnerne, og det er vanskelig å velge ut de riktige aksjene.

Det er imidlertid mulig å oppnå en potensiell profitt uansett hvilken retning markedet tar, selv om det alltid vil være en høy risiko for tap.

Ved å innta en såkalt short-posisjon, har man mulighet for potensiell profitt dersom markedet går ned. Dette kalles shorting.

Shorting er et alternativ dersom du tror at en aksje skal mye ned, eller dersom du tror på resesjon (fall) i markedet.

De fleste moderne nettmeglere tilbyr shorting. Dersom du ønsker å shorthandle, kan du gjøre dette for eksempel gjennom en CFD-tjeneste.

Forstå at shorting innebærer svært høy risiko, og dersom markedet går mot din posisjon, er resultatet noen ganger så drastisk at tapet er større enn traderen klarer å bære: Det kan i verste fall ende i personlig konkurs dersom du handler som selvstendig trader. Det er med andre ord svært viktig å forstå risikoen dersom du velger å innta short-posisjoner.

Ulike typer aksjehandel

Aksjer kan handles på veldig mange forskjellige måter. Det desidert vanligste er å handle aksjer på en børs, for eksempel Oslo Børs, og så selger man disse igjen ved et senere tidspunkt, og forhåpentligvis med fortjeneste.

Aksje-CFD er dessuten et annet alternativ der man handler differansekontrakter. Aksjer er her det underliggende verdipapiret til kontrakten. Dette passer for profesjonelle tradere og spesielt interesserte med nødvendig kunnskap. Det er svært viktig å forstå risikoen når man skal handle med derivater og CFD-er.

Daytrading og aktiv trading er en form for aksjehandel hvor kjøp og salg ligger nært hverandre i tid. For eksempel kan man kjøpe aksjer i Statoil klokken 13:00 og selge aksjene sine igjen klokken 13:03. Her skjer hele aksjehandelen (både kjøp og salg) innenfor en periode på bare få millisekunder, sekunder, minutter eller høyst noen timer. Fordelen med daytrading er først og fremst at man slipper å eie aksjer over natten når markedene er stengt, og om man har en profitabel strategi kan man oppnå veldig høy avkastning. Det sies imidlertid at det er vanskeligere med daytrading enn å handle aksjer på litt lengre sikt.

Aksjesparing er det motsatte av aktiv trading. Her handler man aksjer som en spareform. Aksjen eies gjerne i flere år, og man er ikke opptatt av de små svingningenen i markedet. Kjøp en aksje som 18-åring og selg den når du blir pensjonist. Man kan selvfølgelig velge aksjer som spareform i en kortere tidshorisont også, men en tidsperiode på 5-10 år er tilrådelig.

Aksjefond er også en slags spareform, men her forvalter du ikke pengene dine selv. Det er et meglerhus eller andre porteføljeforvaltere som håndterer kjøp og salg av aksjer. Fordi det er andre som forvalter porteføljen på vegne av sine kunder, vil det tilkomme forholdsvis dyre gebyrer. Her gjelder det også å ha god tid, og anbefalt sparetid er minimum 5 år, og gjerne mer. Dersom du har mulighet og tid til det, så er det som regel mye bedre å investere i aksjer på egenhånd enn gjennom et fond.

Aksjemegler

En aksjemegler var i "gamle dager" en megler (en person) som utførte handler i markedet på vegne av en kunde. Du som kunde kunne sitte i den ene enden av telefonen, og si at du ønsket å kjøpe mange aksjer i Statoil, og så videreformidlet megleren din denne ordren til Oslo Børs.

I dag har teknologien gjort aksjehandel mye enklere rent praktisk. Du handler ikke via en annen fysisk person, men via en online nettmegler.

Et alternativ til aksjemeglere er å benytte en nettmegler som tillater handel i verdipapirer utover kun aksjer. For eksempel er det mange nettmeglere som tilbyr andre verdipapirer, slik som CFD og differansekontrakter, der man får mulighet til å følge prisutvikling uten å eie selve aksjen. En fordel ved dette er at man kan øke eksponeringen i en aksje uten at man øker summen man handler for (dette kalles giring).

Den beste måten å lære seg aksjehandel på er ikke å lese mange teoretiske bøker. Praktisk erfaring er langt nyttigere, så kan man ta teorien litt underveis. Start med å opprette en kundekonto hos en av nevnte nettmeglere ovenfor, og prøv deg på ulike strategier.

Det er ikke nødvendigvis så vanskelig å tjene penger på aksjer. Les om selskapene du investerer i, og gjør alltid et grundig forarbeid med aksjene du kjøper. Enkelte nettmeglere tilbyr også daglige rapporter hvor du får infomrasjon og analyser om markedet, som du kan bruke for å ta handelsbeslutninger.

Nettmeglere som tilbyr giring

Det er viktig å velge en nettmegler som både er billig og som er bra å bruke. I tillegg er det mange tradere som ønsker å benytte en nettmegler som tillater giring.

Via CFD-tjenester har du mulighet til å handle i CFD-er. Du handler da ikke direkte i aksjer, valuta, råvarer, indeks eller tilsvarende, men du kjøper et derivat som tar sikte på å etterligne prisen i det underliggende.

En stor fordel med CFD-tjenester er at du har muligheten til å drive med både shorting og giring. Med gratis sanntidskurser og veldig gode analyseverktøy kan du drive som en profesjonell med teknisk analyse.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Finn en bedre aksjemegler Liste over aksjemeglere