Giring og marginhandel

Vil du tjene mye penger og bli rik fort? Vær forberedt på høy risiko! Med giring og marginhandel har du muligheten til å øke avkastningen betydelig dersom du er villig til å ta litt høyere risiko.

giring marginhandel aksjekreditt

Giring og marginhandel går ut på å låne penger fra nettmegleren din, og bruke disse til å investere for. På den måten kan du raskere bygge opp en stor formue, men risikoen øker også tilsvarende.

25. april 2024 av Aksjemegler.net / Verdipapirer

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Giring er et begrep du bør bli kjent med først som sist. Det har forøvrig også mange andre navn som betyr omtrent det samme:

  • gearing ("giring" på norsk)
  • margin, marginhandel
  • leverage
  • aksjekreditt

Men hva er egentlig "giring"?

Giring, eller gearing om du vil, er en betegnelse på det å bruke gjeld til å finansiere investeringer.

Ikke alle nettmeglere gir deg muligheten til å gire dine investeringer, men vi har listet opp noen aktuelle tjenester nedenfor.

Fordelen med giring er at du kan investere for mer enn det du har i egenkapital.

Å drive med giring er en typisk måte mange investorer har blitt rike på. De som starter med to tomme hender og inntekter fra en vanlig jobb, har jo ikke så mye penger å investere i begynnelsen. Da er det giring som må til. Ved å gire kan man for eksempel med 10.000 kroner få råd til en investering på 400.000 kroner (som gir en giring på 1:40).

Når man girer så vil man få mye mer igjen for investeringen den gangen man gjør en god handel. Tilsvarende vil man sitte igjen med et større tap de gangene man tar feil. Det er derfor viktig å vite hva man gjør før man går inn i en marginhandel.

Giring er altså som du skjønner en måte å låne penger av megleren din, slik at du kan finansiere kjøp av verdipapirer. Disse verdipapirene kan være alt fra valuta, aksjer, råvarer og indekser.

Risiko ved gearing og marginhandel

Giring og marginhandel er ikke helt risikofritt. Tenk deg at du kjøper en aksje, og så låner du halvparten av beløpet du investerer av megleren din. Dersom aksjen synker med bare 10% så sitter du med et urealisert tap på det dobbelte, altså 20%.

Motsatt så vil det også være store fordeler å drive med giring hvis du klarer å gjøre noen gode handler. Marginhandel er midt i blinken for de som vet hva du driver med. Dersom en aksje stiger med 50% så betyr det at du dobler egenkapitalen din.

I overnevnte eksempel er giringsforholdet kun 1:2. Det er mulig å gire mye høyere enn dette, faktisk så mye som 1:400. Da kan du fort multiplisere egenkapitalen med et firesifret tall dersom du gjør en god handel, men det er da samtidig enda større risiko for tap.

Det høres kanskje veldig risikabelt ut å drive med gearing, for i mange tilfeller kan du bli skyldig hele lånebeløpet dersom du taper investeringen din. Heldigvis finnes det en løsning på dette problemet.

Løsningen er da å benytte en nettmegler som du kun blir skyldig din initielle investering, altså det opprinnelige beløpet du skyter inn for å garantere for lånet, og ikke hele lånebeløpet.

Nettmeglere som tilbyr handel med giring

Her er noen nettmeglere som tilbyr giring, og hvor du kun risikerer å tape din investering, og ikke hele det investerte beløpet. Du vil altså ikke risikere å måtte betale tilbake hele beløpet, kun den opprinnelige investeringen.

Eksempel på giring

Tenk deg at du kan handle med en giring på 1:400. Her kan du investere 100 kroner i noe, og med maksimal giring har du råd til å trade med 40.000 kroner, selv om du kun satset hundre kroner.

Dette er et ekstremt eksempel, og med så høy giring vil man sjelden lykkes. Derimot kan det være fornuftig å benytte litt giring i noen tilfeller. En trader trenger sjelden benytte seg av giring på flere hundre ganger investeringen.

Skal du drive med marginhandel må man selvsagt velge en nettmegler som tilbyr dette. Dessuten bør man finne en nettmegler som tillater så høy giring man ønsker, da de fleste nettmeglere i Norge tilbyr temmelig lav giring.

Dersom du kun ønsker å prøve dette uten å ta noen risiko, har de også en øvelseskonto der man kan handle med fiktive penger gjennom en gratis demo (de nevnte tjenester over tilbyr gratis demo av tjenestene sine).

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Finn en bedre aksjemegler Liste over aksjemeglere