Shorting og shorthandel

De fleste vet at shorting gir mulighet til å tjene penger selv når markedet faller eller aksjekursene synker. Men hva er egentlig shorthandel, og hvordan utføres shorting i praksis?

shorting shorthandel

Shorting går ut på å låne f.eks. aksjer til en avtalt pris, selge aksjene for så å (forhåpentligvis) kjøpe tilbake aksjene på et senere tidspunkt på en lavere kurs enn hva man solgte for.

19. juli 2024 av Aksjemegler.net / Verdipapirer

Begynne med trading nå? Se våre anbefalte handelstjenster.

Shorting er definitivt spennende, og det er en potensiell mulighet til å oppnå avkastning også i fallende markeder, samtidig som det er en høy og virkelig fare for at man kommer til å tape penger.

Tapet kan også bli betydelig, og det er derfor svært viktig at man fullt ut forstår risikoen og aldri handler for mer penger enn det man har råd til å tape. En slik forsiktighetsregel gjelder i utgangspunktet all trading, men er ekstra relevant i forhold til handel med derivater og shorting.

Hva er shorting?

Du kan shorte det meste av finansielle produkter, enten det er aksjer, råvarer eller valuta.

For eksempel, å shorte en aksje vil si at du låner en aksje fra noen, og så betaler for det som en lånetjeneste til den prisen som dere blir enige om.

Når du shorter avtaler du dessuten også når aksjene eller verdipapiret skal leveres tilbake.

De aksjene du låner, vil man som regel selge når man shorter, i håp om at kursen på aksjen går ned. Omsider kommer dagen hvor du skal tilbakelevere aksjen, og da må du tilbake å kjøpe aksjen i markedet. Har aksjen falt i verdi, kan du dermed kjøpe aksjen billigere enn hva du solgte den for. Dermed kan du altså oppnå en potensiell avkastning i fallende markeder, men man kan også tape penger - og sannsynligheten for tap er svært høy når det kommer til derivater og shorting.

Shorthandel i praksis

De fleste som driver med en form for trading eller investeringer vet litt om shorting, men få vet hvordan man driver med shorting i praksis.

Når man driver med shorthandel så hører det bare til sjeldenhetene at man fysisk låner aksjer fra andre investorer. Det er da mye vanligere å shorte i form av å kjøpe opsjoner.

Skal du shorte er det tryggest å kjøpe en salgsopsjon, for eksempel en binær opsjon av typen "Put" (i motsetning til "Call" som er en kjøpsopsjon).

Nettmeglere som tilbyr shorting

Opsjoner er spennede, men uheldigvis er det et dårlig opsjonsmarked på OSE. Alternativet blir å benytte seg av utenlandske eller mer "internasjonale" nettmeglere, gjerne meglere som har kontorer på strategiske lokasjoner som London, New York, Sidney og Kypros.

En fremgangsmåte om man ønsker å "gå short" er å selge CFD-er. Les mer om CFD-handel og shorting i differansekontrakter.

Anbefalt handelstjeneste

Anbefales: eToro tilbyr investering i aksjer, trading med CFD-er og forskjellige underliggende aktiva. Populær nettmegler i Norge, med millioner av tradere globalt. Besøk eToro hjemmesiden eller prøv deres gratis demo.

Finn en bedre aksjemegler Liste over aksjemeglere