Verdipapirer

Aksjer og aksjehandel

Aksjer og aksjehandel

Aksjer er eiendeler i et selskap, og ved å kjøpe aksjer kan man tjene penger hvis aksjekursen stiger. Her er alt du trenger å vite for å komme i gang med aksjehandel.

Valuta og valutahandel

Valuta og valutahandel

Å handle valuta kan være spennende. Ved å kjøpe og selge valuta eller valutaderivater kan du oppnå forholdsvis stor avkastning selv på marginale endringer av valutakursene.

Opsjoner og opsjonshandel

Opsjoner og opsjonshandel

En opsjon er en rett, men ingen plikt, til å kjøpe eller selge et verdipapir til en forhåndsbestemt pris. Finn ut hvordan du kan lykkes med opsjonshandel.

CFD og differansekontrakter

CFD og differansekontrakter

CFD og differansekontrakter er derivater og et alternativ til direkte handel i aksjer, råvarer, valuta og indekser. Finn ut hvordan du begynner å handle CFD-er her.

ETF og børsomsatte fond

ETF og børsomsatte fond

ETF er en forkortelse for "Exchange-traded funds". På norsk har det blitt oversatt som børsomsatte fond. Her får du noen tips om handel med ETF-er.

Shorting og shorthandel

Shorting og shorthandel

De fleste vet at shorting gir mulighet til å tjene penger selv når markedet faller eller aksjekursene synker. Men hva er egentlig shorthandel, og hvordan utføres shorting i praksis?

Giring og marginhandel

Giring og marginhandel

Vil du tjene mye penger og bli rik fort? Vær forberedt på høy risiko! Med giring og marginhandel har du muligheten til å øke avkastningen betydelig dersom du er villig til å ta litt høyere risiko.

Forex trading

Forex trading

Forex står for Foreign Exchange og går ut på å handle derivater av valuta. Selv om det finnes en potensiell mulighet for profitt, må dette alltid sees i sammenheng med den store risikoen og den fatale muligheten for tap av hele din kapital.

Råvarehandel

Råvarehandel

Råvarehandel slik vi tenker på det innen finans, går ikke ut på å handle råvarer i seg selv, men man handler heller råvarekontrakter i form av for eksempel differansekontrakter (CFD) eller opsjoner.